Cashback Program Extended Hanggang Hunyo 2024

Inihahandog ng AMWSLAI ang mas pinalawig na Cashback Program para sa mga bayaning naglilingkod at nagtatanggol sa ating bayan, ang Armed Forces of the Philippines (AFP) at Philippine National Police (PNP).

Bawat isa sa atin ay may hinaharap na kanya-kanyang hamon sa buhay, tulad ng kalusugan, relasyon, at trabaho, ngunit hindi rin natin dapat kalimutan ang aspetong pinansyal na siyang laging nagbibigay ng bigat sa ating mga balikat. Upang masuportahan ang kabuhayan ng mga aktibong miyembro ng  PNP at  AFP, ang AMWSLAI ay patuloy na inilulunsad ang Cashback Program hanggang Hunyo 2024. Layunin ng programang ito na magbigay ng pinansyal na tulong sa mga nais mag loan at maging miyembro ng organisasyon.

Ano ang Cashback Program?

Ang Cashback Incentive Promo ay inilunsad sa panahon ng mga hamon at kawalan ng katiyakan sa ekonomiya, lalo na para sa mga naglilingkod sa bayan.

Ang cash incentive ay nakadepende sa nais nilang gustong hiramin na pera sa AMWSLAI at ang mga qualified lamang ay ang mga aktibong miyembro ng PNP at AFP na nais mag member-to-loan. Bukod sa mababang interest ng loan na kaloob ng AMWSLAI para sa mga sundalo at pulis, layunin din ng programang ito na magbigay ng karagdagang tulong sa mga nais mag loan at maging miyembro nito.

Narito ang karagdagang cash incentive na matatanggap ng nagnanais mag member-to-loan sa AMWSLAI:

cashback program

Ang programang ito ay hindi lang para kilalanin ang kanilang nagawa sa bayan, ito rin ay nagbibigay ng konkretong suporta para maibsan ang pasanin ng kanilang problemang pinansyal.

Isa sa pangunahing benepisyo ng extended Cashback Incentive ay ang potensyal nitong mapabuti ang aspetong pinansyal ng ating mga miyembro ng PNP at AFP. Hindi masama ang mangutang kung ito ay iyong gagamitin sa wastong paraan. Maaari mo itong i-invest sa mga bagay na makakapagpataas ng iyong net worth tulad ng pagsisimula ng isang business, pag-aaral ng mga bagong kasanayan o pagkuha ng mas mataas na edukasyon na maaaring magresulta sa mas mataas na kita sa hinaharap, pagbili ng lupa o bahay na maaaring tumaas ang halaga sa mga susunod na taon at marami pang iba.Sa wastong pag gamit ng perang inutang, mas malaki ang posibilidad na magkaroon ng makinang na kinabukasan.

Sa bawat tulong na ating ibinibigay, nagiging bahagi tayo ng kanilang tagumpay at sa bawat piso na kanilang natatanggap ay nagiging parte tayo ng kanilang pangarap. Ang programang ito ay isang simbolo ng ating pagmamahal at pagpapahalaga sa ating mga bayani.

amwslai KRT00904

Ang cashback program ay limitado para lamang sa taong 2023, ngunit ipinagpatuloy hanggang Hunyo 2024 upang mas madami pa ang matulungan at maabot ng programang ito. Ang pagtaas ng bilang ng mga miyembro na nagnanais umutang ay isang patunay na ang Cashback Incentive Program ay epektibo. Ang pagbabalik ng ilang bahagi ng kanilang utang ay isang malaking tulong na kanilang magagamit ayon sa kanilang pangangailangan, halimbawa ng pangdagdag sa pagpapaaral ng kanilang mga anak, pagpapa-ayos ng bahay, o kahit sa mga pang-araw-araw na gastusin.

Ito ay isang pagkilala sa mahirap na trabaho, dedikasyon at sakripisyo ng mga naglilingkod para sa kaligtasan at seguridad ng bayan sapagkat hindi madali ang mag alay ng buhay. Nais din naming ipagpatuloy ang aming adhikain bilang isang matatag, maaasahan at sandigan sa oras ng pangangailangan.

Habang ipinatutupad ang programang ito, inaasahan na ito ay magdudulot ng positibong pagbabago sa buhay ng mga miyembro ng PNP-AFP.

Upang malaman kung kayo ay qualified sa nasabing programa, maaari kayong magtanong sa pamamagitan ng pagtawag o pagpapadala ng mensahe sa numero ng AMWSLAI na matatagpuan dito sa aming official website maging sa aming mga social media platforms. Kayo ay tatawagan ng isang marketing representative upang mabigyan kayo ng mga impormasyon patungkol dito.

Scroll to Top

SAVINGS APPLICATION INQUIRY

This online savings application inquiry does not replace the standard savings application form to be accomplished by member.  Applicants still need to accomplish a savings application form with specimen signatures and other information needed to complete the savings account application process.  Our customer service shall contact applicants on the status of their applications.

Loan Application Inquiry

This online loan application inquiry does not replace the standard loan application form to be accomplished by member.  Applicants still need to accomplish a loan application form with specimen signatures and other information needed to complete the loan application process.  Our customer service shall contact applicants on the status of their application.