Mahalagang Paalala sa Pakikipag-Ugnayan sa AMWSLAI

Mahigpit pong pina-aalalahanan ng pamunuan ng AMWSLAI ang bawat miyembro na magtungo lamang sa pinakamalapit na sangay ng AMWSLAI at makipag-ugnayan sa aming mga Empleyado para sa anumang transaksyon.

Nais din po naming ipaalala na huwag makipag-usap o makipag-ugnayan sa mga hindi awtorisadong indibidwal na nagpapanggap na ahente ng AMWSLAI at mariin naming kinokondena ang anumang paghingi ng kabayaran o “Service Fee”.

Para sa inyong mga katanungan hinggil sa loan at membership ng AMWSLAI, mangyari lang po na tumawag sa mga sumusunod na numero: 0999-9913425 / 0998-9768813 / 0908-8661912 / 0963-8906993

Hinihiling po namin ang inyong tulong at kooperasyon sa agarang pagbibigay-alam ng pangalan ng mga taong patuloy na nagpapanggap o nagpapakilala bilang ahente ng AMWSLAI sa numerong 8248-9900 o 8911-3030 local 620/621 o magpadala ng mensahe sa aming opisyal na AMWSLAI Facebook Page. Maari rin po kayong mag-email sa consumerassistance@amwslai.com.ph.

Maraming salamat po sa inyong patuloy na pag-tangkilik sa AMWSLAI.

amwslai FINAL VERSION MAHALAGANG PAALALA.pdf
Scroll to Top

SAVINGS APPLICATION INQUIRY

This online savings application inquiry does not replace the standard savings application form to be accomplished by member.  Applicants still need to accomplish a savings application form with specimen signatures and other information needed to complete the savings account application process.  Our customer service shall contact applicants on the status of their applications.

Loan Application Inquiry

This online loan application inquiry does not replace the standard loan application form to be accomplished by member.  Applicants still need to accomplish a loan application form with specimen signatures and other information needed to complete the loan application process.  Our customer service shall contact applicants on the status of their application.