New and Improved Loan Product

amwslai salaryLoan poster

New Salary Loan

amwslai WEBSITE Salary Loan 1

Maliban sa mas pinababang interest rate, narito pa ang mga bagong features ng Salary Loan:

  • Mas pinataas ang Maximum Loanable Amount nang hanggang Php650,000.00
  • Wala ng Processing Fee

amwslai 031622 2
Maaari kayong magpa-compute sa mga AMWSLAI Marketing Assistants.
Scroll to Top

SAVINGS APPLICATION INQUIRY

This online savings application inquiry does not replace the standard savings application form to be accomplished by member.  Applicants still need to accomplish a savings application form with specimen signatures and other information needed to complete the savings account application process.  Our customer service shall contact applicants on the status of their applications.

Loan Application Inquiry

This online loan application inquiry does not replace the standard loan application form to be accomplished by member.  Applicants still need to accomplish a loan application form with specimen signatures and other information needed to complete the loan application process.  Our customer service shall contact applicants on the status of their application.