President's Message
AMWSLAI Website Header Mobile Menu CSS

PAGTUGON NG AMWSLAI SA PANGANGAILANG MEDIKAL NG MGA BIKTIMA SA ZAMBOANGA SIEGE


DONATION TO AFPMC: (L-R) Mr Wilfredo M Robles, Admin Officer, SAO, AFP Medical Center (AFPMC) and ACS for Logistics, Lt Col Ferdinand Escalante PA (GSC) receive various medicines, grocery packs and cash donation from AMWSLAI Chairman and President Col Ricardo L Nolasco Jr PAF (Ret) and Ms Irene Sarmiento, Vice President, Business Operations, Research and Development Directorate.

Noong ika-18 ng Oktubre 2013, ang AMWSLAI, sa pamumuno ng butihing Chairman and President, Col Ricardo L Nolasco Jr, PAF (Ret) at mga Senior Officers ay nagbigay ng donasyon sa Armed Forces of the Philippines (AFP) Medical Center ng mga medical supplies, grocery items at cash. Ang nasabing donasyon ay tinanggap nina LTC Ferdinand Escalante PA (GSC), ASC for Logistics, MC4 , at Mr Wilfredo M Robles, Admin Officer V - SAO, ng AFP Medical Center.

Ang aktibidad na ito ay ginawa bilang pagkilala sa ating magigiting na mga sundalong nasugatan sa pakikibaka para maipagtanggol ang ating mga kababayan at mapanatili ang kapayapaan sa Zamboanga, ng kahit papaano sa pamamagitan ng mga munting handog ng AMWSLAI ay maibsan ang sakit at hirap na kanilang dinanas.

Back to 2013 News

Terms and Condition    •    Privacy Policy   •   Site Map © Copyright 2014 AMWSLAI. All Rights Reserved.